Aqua-Multiprimer PRO Spray

Weiß

Číslo položky:415205000000

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1,148

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com