Aqua-Isoprimer PRO Spray

Weiß / 4 l

Základ na vodnej báze na drevo v interiéri s veľmi dobrou izolačnou schopnosťou, pre remeselné použitie.

Číslo položky:415305000004

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (g/m²): 300 - 400
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní.

Spôsob nanášania:

Biely základ na báze vody a špeciálnej akrylátovej disperzie. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrým izolačným účinkom voči extraktívnym látkam dreva, vysokou elasticitou a plnivosťou.

Produkt je bez zápachu a šetrný k životnému prostrediu s dobrým stavom na zvislých plochách a optimálnym rozlivom.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4,524

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Drevo v interiéri.

  • Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.

Čistenie náradia
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com