Rostumwandler Spray

500 ml

Číslo položky:805800020012

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0,53

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H290
   Môže byť korozívna pre kovy.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P234
   Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P390
   Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
  • P406
   Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér

© adler-lacke.com