ADLER WurmEx

25 l

Číslo položky:9635020

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodouriediteľný ochranný prostriedok na drevo pre priemysel a remeslo na ničenie škodcov dreva ako črvotoč (Anobium), fúzače (Hylotrupes) a drevokazný hmyz (Lyktus) v interiéri a exteriéri

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • biocídny produkt
 • napadnutie drevokazným hmyzom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • ADLER WurmEx 96350 je vhodný pre všetky druhy drevín. Preventívny alebo hubiaci účinok na drevokazný hmyz v krovoch, schodoch alebo v nábytku.

  Drevené zariadenia pre skladovanie potravín a krmív, ako aj včelíny nesmú byť s ADLER WurmEx 96350 ošetrené.

Čistenie náradia
  • Vodou
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com