Aquawood Intermedio HighResISO

Farblos / 5 kg

Prémiová transparentná striekacia medzivrstva v lazúrovacom systéme na drevené okná a vchodové dvere.

Prémiová transparentná striekacia medzivrstva v lazúrovacom systéme na drevené okná a vchodové dvere.

Číslo sortimentnej položky:5912605

Spôsob nanášania:

Transparentná medzivrstva na báze vody aplikovaná striekaním. Produkt sa vyznačuje vysokou  plnivosťou, brúsiteľnosťou, stohovateľnosťou a elasticitou. Izoluje extraktívne látky dreva. Zabraňuje prebrúseniu farebnej impregnácie a vyznačuje sa dobrou plnivosťou a zosieťovaním  pórov na listnatých drevínách. Veľmi dobrá odolnosť voči poveternosti vďaka vysokej vodoodpudivosti.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • Produkt obsahuje špeciálne značkovacie látky na báze nanotechnológie, pomocou ktorých je možné neskôr overiť jeho korektné použitie .
 • Vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.
 • Francúzska vyhláška DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Bez obsahu rozpúšťadiel: áno
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Rozmerovo stabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako napr. drevené okná, vchodové dvere, okenice, balkóny, brány, zimné záhrady, atď. v triede ohrozenia dreva 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

  • Osobitne vhodné na hrubo-pórovité listnaté dreviny a ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice.

© adler-lacke.com