Aquawood Covapro 20

RAL7022 Umbragrau / 20 kg

Univerzálny matný pigmentovaný vrchný lak na drevené okná a vchodové dvere.

Univerzálny matný pigmentovaný vrchný lak na drevené okná a vchodové dvere.

Číslo sortimentnej položky:502300702220

Spôsob nanášania:

Krycia, matná, vrchná vrstva na báze vody s vynikajúcou
odolnosťou voči poveternosti a trvalou elasticitou. Produkt
vyznačuje sa veľmi dobrou stohovateľnosťou po uschnutí, rázovou
pevnosťou, rýchlou odolnosťou voči vode a krátkym časom
schnutia, ako aj zlepšenou odolnosťou voči mechanickému
poškodeniu, prirodzeným vzhľadom a je príjemný na dotyk. Dobrý
stav na zvislých plochách pri optimálnej rozlievateľnosti. Vďaka
vysokoaktívnemu odpeňovaču/odvzdušňovaču obzvlášť nízke
množstvo mikrobublín pri nanášaní s Airless.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • DIN 53160/1 a DIN 53160/2 Odolnosť voči slinám a potu
 • ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov“ (neobsahuje ťažké kovy)
 • Spĺňa kritériá „Ekologickej výstavby“
 •  Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
  produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • stohovateľný po zaschnutí
 • rýchle schnutie
 • vodoodolné
 • odolný voči potu a slinám
 • vhodné na detské hračky
 • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri a interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

  • Pre vlhké miestnosti (napr. vnútorné bazény) len so špeciálnym postupom povrchovej úpravy.

  • Pre rozmerovo nestabilné drevené prvky odporúčame Pullex Color 50530 alebo Pullex Aqua-Color 53331.

Čistenie náradia
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com