Pullex Top-Mattlasur W30

Basis zum Tönen / 2.5 l

Matná, nestekavá, tenkovrstvová lazúra na drevo pre domácich majstrov a remeselné použitie. 

Špeciálne určená na renovácie dreva v exteriéri.

Matná, nestekavá, tenkovrstvová lazúra na drevo pre domácich majstrov a remeselné použitie. 

Špeciálne určená na renovácie dreva v exteriéri.

Číslo položky:445500003002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): ca. 10-12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Univerzálna, matná, rozpúšťadlová lazúra určená na drevo do exteriéru s veľmi dobým stavom na zvislých plochách. Produkt vytvára prírodný matný povrch s rovnomerným zafarbením plochy. Výrobok sa vyznačuje vysokou difúznou schopnosťou. Dlhá doba spracovania vám umožňuje bezproblémovú aplikáciu. Špeciálne UV stabilizátory zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. S vysokým  obsahom sušiny a obsahom bezaromatických benzínov ako rozpúšťadiel je produkt šetrný k životnému prostrediu a bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vytvára prirodzený matný povrch s rovnomerným zafarbením plochy
 • hlboko matná
 • nestekavá
 • dlhý otvorený čas
 • dlhodobá ochrana pred poveternostnými vplyvmi
 • vysoká priedušnosť
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • difúzne otvorený
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana pred zamodraním
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, profilované dosky okenice, balkóny, brány, atď.

  • Pre nové nátery a špeciálne pre renovácie dreva v exteriéri.

  • Pre podlahy terás a schody odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com