Pullex Top-Mattlasur

ST 04/1 Spok / 2.5 l

Matná nestekavá tenkovrstvová lazúra na drevo pre domácich majstrov a remeselné použitie. 

Špeciálne určená na renovácie dreva v exteriéri.

Číslo položky:445502656402

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 10-12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Univerzálna, matná, rozpúšťadlová lazúra určená na drevo do exteriéru s veľmi dobrým stavom na zvislých plochách. Produkt vytvára prírodný matný povrch s rovnomerným zafarbením plochy. Výrobok sa vyznačuje vysokou difúznou schopnosťou. Dlhá doba spracovania vám umožňuje bezproblémovú aplikáciu. Špeciálne UV stabilizátory zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. S vysokým obsahom sušiny a obsahom bezaromatických benzínov ako rozpúšťadiel je produkt šetrný k životnému prostrediu a bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vytvára prirodzený matný povrch s rovnomerným zafarbením plochy
 • hlboko matná
 • nestekavá
 • dlhý otvorený čas
 • dlhodobá ochrana pred poveternostnými vplyvmi
 • vysoká priedušnosť
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • difúzne otvorený
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana pred zamodraním
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2,47

Tónovateľný
  • Color4You
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, profilované dosky, okenice, balkóny, brány atď.

  • Pre nové nátery a špeciálne pre renovácie dreva v exteriéri.

  • Pre podlahy terás a schody odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com