Pullex Top-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra na drevo, ktorá ma obmedzené stekanie (tvorbu kvapiek), pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5055002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 10 - 12 m²/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výborne spracovateľná rozpúšťadlová lazúra pre domácich majstrov a remeselné použitie, netvorí kvapky. Reguluje vlhkosť, vysoko difúzna, vykazuje dobrú schopnosť penetrácie do drevného podkladu. Dlhý otvorený čas umožňuje aplikáciu natieraním. Špeciálne ochranné prostriedky voči účinkom svetla zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternosti. Vďaka vysokému obsahu sušiny a bezaromatických lakových benzínov ako rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu, nezapácha.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vďaka obsahu alkydových živíc a prostriedku na ochranu pred slnečnými lúčmi garantuje dlhú životnosť
 • vďaka obsahu účinných biocídnych látok chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • vynikajúce spracovanie kvôli dlhému otvorenému času a nestekavosti materiálu
 • spĺňa pokyny pre rakúsku environmentálnu značku UZ 06 a environmentálnu značku RAL- Umveltzeichen 38
 • ideálny systémový partner pre renovácie s Pullex Renovier-Grund
 • tixotropný a zvlášť vhodný pre natieranie nad hlavou (nekvapká zo štetca)
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • difúzne otvorený
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2,3

Tónovateľný
  • Color4You
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty, záhradný nábytok ako aj okná a vchodové dvere atď v triede použitia 2 a 3.

  • Pre nový náter a špeciálne pre sanáciu dreva v exteriéri.

  • Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com