Pullex Teaköl

Farblos / 1 l

Olej na rozpúšťadlovej báze vhodný na záhradný nábytok, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Olej na rozpúšťadlovej báze vhodný na záhradný nábytok, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5052511

Výdatnosť: 30 m2/l

Spôsob nanášania:

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Olej pripravený na ošetrenie listnatých a exotických drevín. Dobrá schopnosť prieniku do dreva, zvýraznenie textúry dreva, dobrá vodoodpudivosť. Bez obsahu biocídnych látok. Vytvrdzovanie sa uskutočňuje absorpciou atmosférického kyslíka (oxidačné sušenie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • chráni a ošetruje všetky listnaté a exotické dreviny ako teakové drevo a červený smrek
 • zvýšená odolnosť voči poveternosti pri farebnom odtieni "Teak"
 • vhodný aj pre nábytok v interiéry ako napríklad v kúpeľniach
 • zvýrazňuje textúru dreva je vodoodpudivý a bez biocídov
 • jednoduché nanášanie handričkou
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • antistatický
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Exteriér
  • Pre normálne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia ako napríklad spálne a obývacie zariadenie:  Oblasti použitia II – IV podľa normy ÖNORM A 1610-12.

  • Na vnútorné plochy nábytku a skríň kvôli možnému zápachu maximálne jeden tenký nános.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com