Pullex Silverwood

Farblos / 5 l

Ochranná impregnačná lazúra s kovovým efektom na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Ochranná impregnačná lazúra s kovovým efektom na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5050105

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l):
pílené drevo: cca 4 - 8
hobľované/brúsené: 8 - 12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozpúšťadlová, efektná, impregnačná lazúra s obsahom biocídnych látok na drevo v exteriéri. Inovatívne odtiene s metalickým efektom, resp efektom starého dreva. Špeciálne pigmentovanie vedie pri pôsobení poveternosti k striebornému patinovému efektu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • efektná impregnačná lazúra so špeciálnou pigmentáciou a strieborným patinovým efektom
 • obzvlášť výrazný rustikálny vzhľad a vzhľad s charakterom starého dreva na pílené, kartáčované a tesané drevo
 • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • vďaka vyvíjajúcej sa patine nie je potrebný ďalší náter, nedochádza k olupovaniu
 • registrovaný ochranný prostriedok na drevo, preventívne účinný proti hmyzu, plesniam a zamodraniu
 • najpredávanejší ADLER produkt
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • bez zápachu
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Hmotnosť netto v kg
 • 4,15

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerov stabilné drevené stavebné prvky v exteriéri ako drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď. v triede  použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com