Pullex Platin

Basis zum Tönen / 2.5 l

Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo.

Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo.

Číslo položky:444700003002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): 8-12
POZOR: Produkt nestriekať!!
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tenkovrstvá lazúra na drevo do exteriéru. Vďaka špeciálnej pigmentácii umožňuje prekvapivé, metalicky ligotavé farebné efekty. Produkt je vyrobený bez aromatických rozpúšťadiel a bez vysušovadiel obsahujúcich kobalt. Produkt s otvorenými pórmi sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou voči vode, dlhou životnosťou a rovnomerným odbúravaním na poveternosti.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • špeciálna pigmentácia s otvorenými pórmi zaisťuje metalicky ligotavé farebné efekty
 • veľmi dobrá ochrana voči poveternosti, extrémne dlhá životnosť
 • rovnomerné zvetrávanie
 • náter chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • bez aromátov a kobaltu
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerov stabilné drevené stavebné prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty, okenice, brány atď. v triede použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

  • Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff

  • Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov

Čistenie náradia

© adler-lacke.com