Pullex High-Tech

Basis zum Tönen / 2.5 l

Rozpúšťadlová High-Solid lazúra na drevo, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Rozpúšťadlová High-Solid lazúra na drevo, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5046002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 12 -15 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozpúšťadlová bezaromatická lazúra na drevo v exteriéri pre domácich majstrov a remeselné použitie. Kombinácia High-Solid-alkydových živíc umožňuje vysoký obsah sušiny za súčasne nízkej viskozity. Veľmi dobá schopnosť penetrácie do drevného pokladu. Vysokohodnotný UV-Filter je zárukou dlhodobej ochrany voči poveternosti.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • pri zvýšenom obsahu pevného zostatku minimalizovanie obsahu rozpúšťadiel


 • na nové a renovačné nátery na drevených fasádách, balkónoch atď.
 • vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom a extrémne vysoká ochrana proti UV žiareniu

 • zvýrazňuje štruktúru dreva,
  saténový lesklý povrch
 • náter chráni pred zamodraním a napadnutie drevokaznými hubami
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • ochrana dreva
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné drevené stavebné diely v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď. v triedach použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

  • Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff

Čistenie náradia
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com