Pullex Aqua-Plus

Basis zum Tönen / 2.5 l

Číslo sortimentnej položžky:5310102

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodou riediteľná transparentná lazúra na ochranu dreva na báze akrylových a alkydových živíc pre domácich majstrov a remeselníkov. Svetlostále, mikronizované špeciálne pigmenty zaručujú vynikajúcu ochranu voči UV žiareniu.

Systém povrchovej úpravy
  • Na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Bez obsahu rozpúšťadiel: áno
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
 • Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty apod. Vhodný tiež pre renovačné nátery na lazúry obsahujúce rozpúšťadlá.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com