Lignovit Platin

Pyritgrau / 4 l

Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo na báze vody, pre priemyselné a remeselné použitie.

Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo na báze vody, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:5331604

Výdatnosť: 8 - 14 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tenkovrstvá lazúra na drevo na báze vody pre priemyselné a remeselné použitie. Pomocou špeciálnych pigmentov umožňuje tvorbu efektných metalických trblietavých farebných efektov. Výborná odolnosť voči poveternosti, rovnomerné odbúravanie pri pôsobeni poveternosti. Veľmi dobrá spracovateľnosť pomocou vacumatu, výborná stohovateľnosť.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím
  drevokaznými hubami
 • vynikajúca trvanlivosť vďaka UV-reflexii
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
  produktov na emisie prchavých látok : A+
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené stavebné diely v exteriéri, ako drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď. v triede ohrozenia dreva 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

  • Obzvlášť vhodný pre kefované, tesané alebo nahrubo pílené drevo.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com