Pullex Color W10

Weiß, tönbar / 2.5 l

Ochranná krycia lazúra na drevo v exteriéri.

Ochranná krycia lazúra na drevo v exteriéri.

Číslo položky:5053002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 10-12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Univerzálna, hodvábno-matná krycia lazúra na drevo v exteriéri. Vykazuje veľmi dobrú odolnosť voči vplyvom poveternosti, je difúzna a reguluje vlhkosť, vďaka vysokému obsahu sušiny šetrná k životnému prostrediu. Ako rozpúšťadlo sú použité bezaromatické lakové benzíny, čím je takmer bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • paropriepustná a reguluje vlhkosť
 • optimálna odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka olejovým alkydovým živiciam
 • neodlupuje sa, ale postupne zvetráva
 • univerzálny na všetky drevené komponenty v exteriéri
 • náter chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • neobmedzený výber farieb pomocou systému miešania farieb Color4You
 • osvedčuje sa najmä pri renovácii v kombinácii s Pullex Renovier-grund
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • difúzne otvorený
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • veľmi vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2,95

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a nestabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, zimné záhrady, drevené okná, vchodové dvere, garážové brány, atď. v triede použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

  • Pre nový náter a špeciálne pre sanáciu dreva v exteriéri

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy

© adler-lacke.com