Pullex Aqua-Color

Gelb, Basis zum Tönen / 2.5 l

Krycí náter na drevo na báze vody.

Krycí náter na drevo na báze vody.

Číslo položky:5333502

Výdatnosť: 8 -10 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová úprava na drevo do exteriéru, pre domácich majstrov a remeslo, na báze akrylátových a alkydových disperzných živíc, s veľmi dobrou odolnosťou voči poveternosti.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • krycí náter ale aj napriek tomu je viditeľná textúra dreva
 • výnimočne difúzne otvorený
 • extrémne odolný voči poveternosti a s vysokou farebnou stálosťou
 • vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a
  napadnutím drevokazným hubám
 • neobmedzený výber farebných odtieňov
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • difúzne otvorený
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2,541

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty , okenice a brány atď. v triede použitia 2 a 3.

  • Prednostne pre nový náter dreva v exteriéri.

  • Na sanáciu starých olejových náterov odporúčame Pullex Color.

© adler-lacke.com