Lignovit Color VAC HF W30

Basis zum Tönen / 4 l

Pigmentovaná  strednovrstvá povrchová úprava  v krycom, ale aj lazúrovacom systéme určená pre aplikáciou Vacumatom.

Pigmentovaná  strednovrstvá povrchová úprava  v krycom, ale aj lazúrovacom systéme určená pre aplikáciou Vacumatom.

Číslo položky:531200003004

Výdatnosť: 10 -12 m2/l

Spôsob nanášania:

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Strednovrstvá povrchová úprava dreva na báze vody, podľa voľby v lazúrovacom alebo krycom systéme, s výbornou stohovateľnosťou pre priemyselné a remeselné použitia na báze vysokohodnotných akrylátových disperzií. Veľmi dobrá spracovateľnosť, optimalizované pre nános Vacumatom a obzvlášť vhodné pre urýchlené sušenie.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • ochrana dreva
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+    
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Rozmerovo nestabilné  a čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady,  balkóny, ploty, okenice, brány, v triedach odolnosti 2 a 3 bez kontaktu zo zemou. Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami alebo krmivom.

  • Nie je vhodné na drevo s trvalým kontaktom so zemou a / alebo vodou.

Dodatočná starostlivosť o povrchy

© adler-lacke.com