Pullex Renovier-Grund

Beige / 2.5 l

Renovačný základný náter na drevo.

Číslo položky:5023602

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): natieranie - cca 8 - 12

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Krycia pigmentovaná ochranná impregnácia na drevo určená pre sanáciu silno zvetraných povrchových úprav v exteriéri. Pullex Renovier-Grund okrem impregnovania aj egalizuje a zosvetľuje drevený povrch. Ako rozpúšťadlo sú použité bezaromatické lakové benzíny, vďaka ktorým je bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • univerzálne použiteľný, polokrycí, sanačný základný náter
 • egalizuje, impregnuje a zosvetľuje dreveného podkladu
 • zakryje škvrny a zosivenie
 • nie je potrebné zdĺhavé brúsenie, stačí príprava povrchu pomocou mosadznej kefy
 • povrch je chránený proti zamodraniu a plesni
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2.743

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com