Aquawood Primo TIM

Číslo položky:542500020000

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1,006

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com