Aquawood Covapro 40 W30

5 kg

Hodvábne lesklá, krycia, vrchná povrchová úprava na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere pre priemyselné a remeselné použitie.
Schválená pre trojvrstvový systém.

Hodvábne lesklá, krycia, vrchná povrchová úprava na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere pre priemyselné a remeselné použitie.
Schválená pre trojvrstvový systém.

Číslo položky:502900003005

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (g/m²): 300 - 600 podľa medzivrstvy
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní

Hodvábne lesklá, pigmentovaná vrchná vrstva na báze vody s vynikajúcou odolnosťou voči poveternosti a trvalou elasticitou. Produkt vyznačuje sa veľmi dobrou stohovateľnosťou, rázovou pevnosťou, rýchlou odolnosťou voči vode a krátkym časom schnutia, ako aj zlepšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, prirodzeným vzhľadom a je príjemný na dotyk. Dobrý stav na zvislých plochách pri optimálnom rozlive. Vďaka vysokoaktívnemu odpeňovaču/odvzdušňovaču obzvlášť nízke množstvo mikrobublín pri nanášaní s Airless.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • DIN 53160/1 a DIN 53160/2 Odolnosť voči slinám a potu
 • ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnosť hračiek; migrácia
  určitých elementov“ (neobsahuje ťažké kovy)
 • spĺňa kritériá „Ekologickej výstavby“
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • stohovateľný po zaschnutí
 • rýchle schnutie
 • vodoodolné
 • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri a interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

  • Pre vlhké miestnosti (napr. vnútorné bazény) len so špeciálnym postupom povrchovej úpravy.

  • Pre rozmerovo nestabilné drevené prvky odporúčame Pullex Color 50530 alebo Pullex Aqua-Color 53331.

Čistenie náradia
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com