Aquawood Intermedio Isogrip

4 kg

2-zložková medzivrstva na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere pre priemyselné a remeselné použitie.

2-zložková medzivrstva na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:5799004

Výdatnosť: 125 -150 g/bm okenného hranola

Spôsob nanášania:

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezfarebná, 2-zložková medzivrstva na báze vody s dobrou plnivosťou a dobrou brúsiteľnosťou. Izoluje farbiace extraktívne látky dreva, vyznačuje sa vysokou priľnavosťou za mokra, čím je silno zlepšená odolnosť voči poveternosti. Zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • najlepšia odolnosť voči poveternosti
 • výborné izolačné schopnosti
 • extrémne dlhá životnosť
 • zabraňuje prebrúseniu
  farebných máčacích impregnácií
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • ochrana dreva
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo stabilné a čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky ako napr. drevené okná, vchodové dvere, okenice, balkóny, brány, zimné záhrady, atď. v triedach použitia 2 alebo 3 bez kontaktu so zemou.

  • Obzvlášť vhodné pre povrchovú úpravu okeníc.

Zmes
Čistenie náradia
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com