Aquawood Diamond-Sealer L

20 kg

Bezfarebná 2-zložková základná vrstva/medzivrstva na vodnej báze pre prémiové drevené okná určená pre priemysel a remeslo.


Schválená pre trojvrstvový systém.

Bezfarebná 2-zložková základná vrstva/medzivrstva na vodnej báze pre prémiové drevené okná určená pre priemysel a remeslo.


Schválená pre trojvrstvový systém.

Číslo položky:572300020020

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (g/m²): cca 200-240
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní.

Spôsob nanášania:

Bezfarebný 2-komponentný základný náter/medzivrstva na vodnej báze. Produkt sa vyznačuje vynikajúcou priľnavosťou za mokra, vynikajúcou izoláciou, dobrou plnivosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+
 • vynikajúca priľnavosť za mokra
 • dobrá plnivosť a veľmi dobrá brúsiteľnosť
 • vynikajúca izolácia
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 20

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Vysokokvalitné drevené okná

Zmes
Čistenie náradia
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com