Acryl-Spritzfüller

Weiß / 6 kg

 Najpoužívanejší izolačný striekací plnič na báze vody pre priemyselné a remeselné použitie.

 Najpoužívanejší izolačný striekací plnič na báze vody pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:4100206

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 300 - 350 (g/m²)
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní.
Produkt je pripravený na striekanie.

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci plnič na striekanie, na báze vody, bez biocídov, s veľmi dobrou  trvalou elasticitou, dobrou plnivosťou a izoláciou extraktívnych látok dreva. Obzvlášť šetrný k prostrediu vďaka nízkemu obsahu organických rozpúšťadiel.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • vysoká plnivosť
 • výborná izolácia extraktívnych látok dreva
 • dlhodobá elasticita
 • nízky obsah rozpúšťadiel a bez biocídov
 • obzvlášť vhodné pre mäkké dreviny
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • rýchle schnutie
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo stabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevené okná, vchodové dvere, okenice, balkóny, brány, zimné záhrady, atď. v triedach použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

  • Obzvlášť vhodný pre mäkké dreviny.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com