Aqua-PUR-Härter

100 ml

Číslo položky:8222501

Polyizokyanátové tužidlo pre parketové laky na báze vody.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • Produkt testovaný v spojení s ADLER Floor-Finish 42140 ff na emisie podľa DIBt-Grundsätzen
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 0.106

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H332
   Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com