Pigmolux DC G30

NCS S 0907-Y10R

Číslo položky:340301035900

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • pripravený na použitie
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Zmes

© adler-lacke.com