Aqualux-Spritzfüller

Weiß, 2K Verarbeitung / 25 kg

Číslo položky:2921125

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
Zmes
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com