Bluefin Baselux

25 kg

Základový UV-vytvrdzujúci lak na nábytok na vodnej báze pre remeselné a priemyselné použitie.

Základový UV-vytvrdzujúci lak na nábytok na vodnej báze pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:381000020025

Výdatnosť: 90 -120 g/m²)

Základný náter na vodnej báze vytvrdzovaný UV žiarením na priemyselné sériové lakovanie dreva. Veľmi dobrá brusiteľnosť, dobrý stav na zvislých plochách, dobrá plnivosť, veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva, možno použiť aj priamo na dub. Pre drevinu dub zabraňuje zafarbeniu v dôsledku vodorozpustných sfarbujúcich extraktívnych látok. Vhodné najmä tiež na nemorené alebo svetlo morené povrchy.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • dobrá brusiteľnosť
 • dobrý stav na zvislých plochách
 • dobrá plnivosť
 • veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Základový lak na plnivé lakovanie nábytku a vnútorného vybavenia.

  • Na  priemyselné sériové lakovanie všetkých ťažko namáhaných plôch nábytku a interiérového zariadenia vrátane plôch ako napr. hotelového, školského, kuchynského a sanitárneho vybavenia[732]:  Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12[832].

  • Použitie len v kombinácií s vhodným vrchným systémom lakovania.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy

© adler-lacke.com