PUR-Spritzfüller

Schwarz / 4 kg

Rozpúšťadlový, krycí 2-zložkový polyuretánový plnič na nábytok a interiér, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:2551304

Výdatnosť: 170 -220 g/m²)

Spôsob nanášania:

 

Rýchloschnúci polyuretánový plnič na báze akrylátových živíc s veľmi dobrou brúsiteľnosťou, vysokou plnivosťou a dobrým stavom na zvislých plochách, ako aj vynikajúcou trvalou elasticitou.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • výborná brusiteľnosť
 • vysoká plnivosť
 • veľmi dobrý stav na zvislých plochách
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.

  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.

  • Pre ťažkohorľavé resp.ťažko zápalné povrchové úpravy.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com