PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Dvojzložkový krycí izolačný plnič na báze rozpúšťadiel na drevo a MDF.

Číslo položky:2550104

Výdatnosť: cca 130 – 180 g/m² na nános;
celková vrstva max. 750 g/m²

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič, bez aromátov, rýchloschnúci, vysoko plnivý a veľmi dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo použiteľný na vysokohodnotné MDF-dosky.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • bez zápachu
 • dobrá krycia schopnosť
 • rýchle schnutie
 • dobrá plnivosť
 • vynikajúca trvalá elasticita
Zvláštne vlastnosti
 • bez arómatov
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.

  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.

  • Pre ťažko horľavé, resp. ťažko zápalné povrchové úpravy.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com