Aduro Ecofill Smart

Blau / 4 kg

Inovatívny priekopnícky produkt

Číslo položky:231707348604

Vysokokvalitný 2K striekací plnič na báze rozpúšťadiel pre pigmentované štruktúry povrchovej úpravy boduje z hľadiska jednoduchosti aplikácie a použiteľnosti. Pretože sa dá veľmi dobre brúsiť a počas brúsenia sa tvorí iba málo brúsneho prachu. Ďalší plusový bod z hľadiska spracovania: Aduro Ecofill Smart je možné aplikovať priamo na MDF dosky a prelakovať už o niekoľko hodín. Konečný výsledok presvedčí dobrou krycou schopnosťou a izolačným účinkom. Inteligentný plnič je k dispozícii vo vybraných základných farbách (biela, čierna, žltá, červená, modrá, zelená, hnedá). To zaisťuje ešte internzívnejšie prekrytie pri prelakovaní sýtymi farebnými odtieňmi. Drobné poškodenia povrchu vrchného náteru sú menej viditeľné.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • univerzálne použiteľný - je možné použiť aj priamo na MDF
 • veľmi dobrá spracovateľnosť
 • dobrá brúsiteľnosť (ručná aj strojová)
 • malá tvorba prachu
 • užívateľsky prívetivý: bez oxidu titaničitého
 • dobrý izolačný účinok
 • prelakovateľný už o niekoľko hodín
 • lepší výsledok krytia pre plné tóny vďaka rozšírenému výberu farieb
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé základovanie na pigmentované štruktúry povrchovej úpravy v nábytku a interiérovom vybavení

  • Vďaka svojej dobrej odolnosti je vhodný aj pre profilované dielce a lišty

  • Na ťažko zápalné alebo ťažko horľavé štruktúry

Zmes
Čistenie náradia

© adler-lacke.com