PUR-Naturmatt

4 kg

Rozpúšťadlový 2-zložkový PUR- matný lak na nábytok a vnútorné vybavenie pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:2613204

Výdatnosť: 80 -120 g/m2

Spôsob nanášania:

Rýchlo schnúci 2-zložkový PUR - priehľadný lak na báze akrylátových živíc na dosiahnutie prirodzeného charakteru neopracovaného dreva. Veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť, matný efekt, tlmené zvýraznenie textúry dreva a pekná kresba pórov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • na dosiahnutie prirodzeného charakteru neopracovaného dreva
 • veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
 • s matným efektom
 • pekná kresba pórov
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • rýchle schnutie
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre lakovanie normálne namáhaných plôch nábytku a interiérového vybavenia ako napr. spálne, obývacie miestnosti oblasť požitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Na základe efektu hlbokého matu povrchov nie je vhodný na plochy vystavené stálemu namáhaniu poškriabaním alebo oderom (nebezpečenstvo tvorby lesku)

  • Vhodný pre plochy bielené peroxidom vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com