PUR-Antiscratch HQ G5

Naturmatt / 4 kg

Extrémne odolný transparentný lak na vysoko namáhané povrchy nábytku a v interiéri.

Číslo položky:2632004

Výdatnosť: cca 100 – 150 g/m² na nános;
celková vrstva max. 450 g/m²

Spôsob nanášania:

Vysokohodnotný 2-zložkový PUR číry lak na báze akrylátových živíc s veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou; extrémne vysoká tvrdosť povrchov a vynikajúca odolnosť voči poškriabaniu vďaka použitiu nových, inovatívnych surovín; neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Produkt je svetlostály a obsahuje kombináciu špeciálnych UV filtrov s vysokým ochranným účinkom voči vplyvom svetla, ktoré chránia drevený podklad a eventuálne moridlo pred predčasným žltnutím, resp. vyblednutím.

    

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá mechanická odolnosť
 • mimoriadne vysoká tvrdosť povrchu
 • vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu
 • vysoká odolnosť voči žltnutiu, resp. vyblednutiu
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a  vnútorného vybavenia ako napríklad: stolových dosiek, odkladacích plôch v kuchyniach, kúpeľniach, kanceláriách, obývacom priestore  na čelných viditeľných plochách, tak isto na ťažko namáhané plochy ako sedací nábytok a nie stálo viditeľné  plochy: Oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12. Pre zhotovenie povrchov veľmi odolných voči poškriabaniu.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch. 

  • Vhodné na lakovanie plôch bielených vodným roztokom peroxidu vodíka.

  • Použiteľný na lakovanie systémom „lak na lak“, ako aj na konečné lakovanie (prelakovanie) lakových systémov, ako napr.  ADLER Legnopur, ADLER Ventopur NG alebo ADLER Pigmopur.

  • ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 sa neodporúča pre tmavé, alebo tmavo morené dreviny, ako aj na  prelakovanie ADLER Pigmopur.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com