Pigmotop G30

Matt / 4 kg

Rozpúšťadlový transparentný 2-zložkový polyuretánový vrchný lak na nábytok a interiér pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:2536304

Výdatnosť: cca 80 – 100 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 300 g/m²

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci PUR vrchný lak na báze akrylátových živíc s veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou, ako aj vynikajúcou odolnosťou voči zožltnutiu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá chemická odolnosť
 • veľmi dobrá mechanická odolnosť
 • vynikajúca odolnosť voči zožltnutiu
 • EN 71-3 Bezpečnosť hračiek (neobsahuje ťažké kovy)
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • odolný voči potu a slinám
 • vhodné na detské hračky
 • A+ emisie prchavých látok
 • bez obsahu ťažkých kovov
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12.

  • Na pigmentované povrchy nábytku a vnútorného vybavenia odolné v prsteňovom teste, a tým obzvlášť odolné voči poškriabaniu, špeciálne na stoly, stoličky, dvere atď. Oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

  • Vhodný na lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com