Bluefin Pure-Wood

4 kg

Vodouriediteľný, transparentný 2-zložkový lak na nábytok a interiérové prvky určený pre priemysel. 

Vodouriediteľný, transparentný 2-zložkový lak na nábytok a interiérové prvky určený pre priemysel. 

Číslo položky:298000010504

Výdatnosť: cca 60 - 90 g/m² na nános; celkové množstvo nánosu (základný a vrchný lak) max. 160 g/m²

2-zložkový lak na nábytok na báze vody pre dosiahnutie neošetreného vzhľadu a ohmatu na drevených plochách; obsahuje proporčné množstvo obnoviteľných surovín; dobrá chemická a mechanická odolnosť.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • prírodný vzhľad
 • obsahuje určité množstvo obnoviteľných surovín
 • dobrá chemická a mechanická odolnosť
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na lakovanie bežne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvale viditeľné plochy. Oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

Zmes
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com