Bluefin Terra-Diamond G5

4 kg

Ekologický transparentný matný lak na vodnej báze z obnoviteľných surovín na nábytok a interiérové vybavenie.

Ekologický transparentný matný lak na vodnej báze z obnoviteľných surovín na nábytok a interiérové vybavenie.

Číslo položky:296200010504

Výdatnosť: cca 80 - 120 g/m² na nános;
Celkové nanášané množstvo max. 450 g/m²

Udržateľná alternatíva s viac ako 85 % prírodných surovín.

Vodouriediteľný vysoko odolný 2K samozákladujúci lak, určený pre nanášanie striekaním. Na báze obnoviteľných surovín, s vynikajúcou chemickou a mechanickou odolnosťou, rovnako ako veľmi dobrou odolnosťou voči krémom a tukom, vysokou povrchovou tvrdosťou a odolnosťou proti poškriabaniu; veľmi dobrá transparentnosť, nesteká na zvislých plochách, vynikajúca odolnosť proti žltnutiu. Vhodný ako viacvrstvový lak, napr. na dub pre neutrálne zvýraznenie štruktúry dreva.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • viac ako 85 % prírodných surovín
 • prirodzený vzhľad a dojem
 • vynikajúca ochrana povrchu
 • veľmi dobrá spracovateľnosť a použiteľnosť
 • obsah VOC < 6 %
 • neobsahuje zmäkčovadlá, formaldehyd ani ťažké kovy
 • odolné voči potu a slinám
 • veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
Zvláštne vlastnosti
 • odolný voči potu a slinám
 • vhodné na detské hračky
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na priemyselné lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérového zariadenia v komerčných priestoroch, ako napr. hotelové a školské zariadenia, kuchynský a sanitárny nábytok (okrem pracovných plôch): oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Bezfarebný vodouriediteľný lak určený pre nanášanie striekaním, vhodný aj na krycie povrchové úpravy nábytku.

  • Na lakovanie ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch, v spojení s ťažko horľavým podkladom.

Zmes
Normy
green-Label

Výrobky ADLER green-Label sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a životnosť. Iba výrobky, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené zeleným štítkom udržateľnosti.

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com