Aqua-Mira CFB G10

5 kg

Vodou riediteľný tixotropný bezfarebný lak na drevo na báze samozasieťujúcich polyakrylátových disperzií.
 

Číslo položky:3047105

Výdatnosť: 90 - 120 g/m² na nános
celkové množstvo nánosu max. 450 g/m²

Je spracovateľný systémom "lak na lak", má veľmi dobrú transparentnosť a kresbu pórov ako aj vysokú plnivosť, výbornú odolnosť voči krémom a tukom (CFB), dobrú mechanickú a chemickú odolnosť, dobrú svetlostálosť, veľmi dobrý stav na zvislých plochách.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá kresba pórov
 • veľmi dobrá transparentnosť
 • veľmi vysoká plnivosť
 • vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom (CFB)
 • dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým vplyvom
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • veľmi dobrý stav na zvislých plochách
 • obsahuje špeciálny UV filter s efektom ochrany voči svetlu
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 5

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre lakovanie nábytku a interiérov s otvorenými a zavretými pórmi (oblasti použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12)

  • Veľmi vhodný pre lakovanie stoličiek a iného nábytku s podnožami, príp. vhodný na predmety, u ktorých sa vyžaduje vynikajúca odolnosť proti krémom a tukom.

  • Pre ťažko vznetlivé príp. ťažko horľavé konštrukcie. Produkt ADLER Aqua-Mira 30471 sa vyznačuje určitým vlastným zafarbením, ktoré môže prípadne pôsobiť rušivo na svetlých namorených odtieňoch.

  • Nie je vhodný na prelakovanie pigmentovaných nábytkových plôch

Čistenie náradia
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com