Laugenbeize

Cremeeiche / 900 ml

Číslo položky:135905049909

Spôsob nanášania:

Jemné lúhové moridlo na báze vody pre dosiahnutie starého efektu (údený) na dube. Dreňové lúče duba sa zvýraznia. Produkt je prelakovateľný s rozpúšťadlovými lakmi na drevo.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0,9063

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre povrchovú úpravu duba, ak má byť dosiahnutý efekt starnutia („lúhovaný dub“ resp.“údený dub“).
  • Pre obklady stien a stropov ako aj málo namáhaný bytový nábytok (Oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12). Nepoužívať v mokrých miestnostiach.

Čistenie náradia
  • Vodou
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com