Legnofix

1 l

Fixačný roztok pre nábytkové moridlá pre priemyselné a remeselné použitie, pripravený na použitie.

Číslo položky:1209911

Výdatnosť: cca 10 m²/l (na nános)

Spôsob nanášania:

Roztok na báze vody, pripravený na použitie, pre fixáciu drevosfarbujúcich látok v moridle, aby nedošlo k ich neskoršiemu uvoľneniu pri povrchových úpravách, ktoré netvoria film (oleje, vosky). Morené plochy získajú zvýšenú odolnosť voči vode.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • morené plochy získajú zvýšenú odolnosť voči vode
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0,99

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Špeciálne pre štandardné moridlá ADLER na vodnej báze, v jednotlivých, pre tieto moridlá odporúčaných oblastiach použitia.

  • Tiež možné ho použiť pri rozpúšťadlových ADLER štandardných moridlách v jednotlivých, pre toto morenie odporúčaných oblastiach.

  • Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

Čistenie náradia
  • Vodou
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com