Aqua-Tint

Birne / 250 ml

Číslo položky:8906214

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá svetlostálosť
 • farebné odtiene sú navzájom miešateľné
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0,29

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia
  • Vodou

© adler-lacke.com