Aqua-Pure-Metal

1 kg

Číslo sortimentnej položky:3160011

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
Zmes
Čistenie náradia

Dodatočná starostlivosť o povrchy

© adler-lacke.com