Aviva Colorit Voll-/Abtönfarbe

OX-Schwarz / 2.5 l

Číslo sortimentnej položky:9561403

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Zvláštne vlastnosti
  • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom

© adler-lacke.com