Pullex Aqua-Color

Bambus / 2.5

Číslo sortimentnej položky:5139302

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodou riediteľná krycia lazúra na ochranu dreva na báze akrylát- a alkydových živíc, pre priemysel aj remeslo. Táto lazúra je vhodná k farebnému lakovaniu nového i zvetralého dreva. Účinná proti zamodraniu a drevokazným hubám.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • difúzne otvorený
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
 • Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny.

© adler-lacke.com