Door-Finish

500 ml

Číslo sortimentnej položky:5170012

Systém povrchovej úpravy
    • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
  • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
    • EUH210
      Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

© adler-lacke.com