Naša filozofia

Ako nezávislá rodinná firma sa zaväzujeme k spoľahlivému partnerstvu s obchodom a spoločnosťou v našom regióne i mimo neho. Podporujeme vybrané projekty a inštitúcie zo sociálnych, športových a vzdelávacích odvetví a venujeme sa sociálnym otázkam.

Čo sme už dosiahli:

  • Zodpovedné partnerstvo: Ako člen zodpovednej starostlivosti (PM Responsible Care) a siete globálnych dohôd OSN (PM Global Compact) sme sa zaviazali k udržateľnému podnikaniu.
  • Sociálna podpora: Podporujeme mnoho spoločenských projektov, združení a iniciatív, ako sú hospice, SOS detská dedinka, svojpomoc alebo dobrovoľných hasičov.
  • Pomoc pri katastrofách: Pravidelne podporujeme obete nešťastia alebo prírodných katastrof v našom regióne i mimo neho.
  • Podpora vzdelávania: Podporujeme mnoho technických vysokých škôl, univerzít a odborných škôl v strednej Európe našimi odbornými znalosťami prostredníctvom sponzorských a darcovských pomôcok.
  • Mladí vedci/vedkyne: Pravidelne sprevádzame študentov pri príprave bakalárskych a diplomových prác a ponúkame im možnosti výskumu.
  • Ako dlhoročný partner niekoľkých športových klubov, hráčov hádzanej a futbalistov v oblasti Schwazu prispievame na šport a podporu zdravia v elitných aj juniorských športových aktivitách.

Čo ešte chceme urobiť:

  • Mladí profesionáli: Do roku 2020 vytvoríme v Adleri ďalších 10 pracovných miest pre stáže a prax.
  • Sociálna podpora: Do roku 2020 nadviažeme nové partnerstvá so sociálnymi zariadeniami a podporíme ďalšie projekty.
  • Podpora vzdelávania: Do roku 2020 budeme naďalej rozširovať spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami u nás i v zahraničí.

 

© adler-lacke.com