Naša filozofia

Zaväzujeme sa k tomu, že sídlo firmy aj  miesto výroby bude vždy vo Schwazi. Podporujeme tirolský trh práce zaistením existujúcich a vytváraním nových pracovných miest a podporou regionálnych obchodných firiem prostredníctvom nášho nákupného a investičného správania.

Čo sme už dosiahli:

  • Nové pracovné pozície: Od roku 2012 sme vytvorili v Tirolsku viac ako 60 nových pracovných miest.
  • Vzdelávanie učňov: Už viac ako 70 rokov pravidelne vzdelávame učňov a od roku 2011 nosíme pečať kvality „Vynikajúci tirolské vzdelávanie učňov.“
  • Regionálna spolupráca: pokiaľ je to možné, získavame produkty a služby od regionálnych poskytovateľov a úzko spolupracujeme s inštitúciami a orgánmi v Tirolsku.

Čo ešte chceme urobiť:

  • Vernosť sídlu firmy: Do roku 2020 rozšírime náš závod vo Schwazi o zhruba 70 miliónov eur, čím vytvoríme do budúcnosti 50 nových pracovných miest.
  • Vzdelávanie učňov: Do roku 2020 chceme v Tirolsku preškoliť ďalších 15 učňov.
  • Regionálne investície: V rámci expanzie našej firmy zadáme do roku 2020 objednávok vo výške približne 35 miliónov eur spoločnostiam v regióne.
  • Bezpečnosť: V našich konštrukčných, bezpečnostných, protipožiarnych a protipovodňových opatreniach má najvyššiu prioritu - nad rámec zákonných požiadaviek.

© adler-lacke.com