Od kolísky po kolísku: Princíp Cradle to Cradle sleduje myšlienku o uvažovaní v úplných cykloch výrobkov hneď od začiatku, takže sa vôbec nevytvára odpad. Výrobky by sa mali vyrábať takým spôsobom, aby sa ich koniec posudzoval na začiatku. Všetok použitý materiál je možné po skončení životnosti výrobku znovu použiť alebo kompostovať bez škodlivých zvyškov.

CRADLE TO CRADLE® koncept

Všetky výrobky sú navrhnuté podľa princípu potenciálne nekonečného cyklického hospodárstva. Keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, vráti sa do prírodného alebo technického cyklu kompostovaním alebo recykláciou. To znižuje množstvo odpadu a šetrí cenné prírodné zdroje.

CERTIFIKOVANÉ PRODUKTY ADLER
 

Nasledujúce produkty ADLER doteraz získali medzinárodne platný certifikát Cradle to Cradle®: 

Cieľom koncepcie a tým aj spoločnosti ADLER je zabezpečiť, aby výroba mala pozitívny vplyv na spoločnosť, hospodárstvo a našu planétu.  

Webová stránka Cradle to Cradle>>

© adler-lacke.com