Ako popredný výrobca farieb a lakov v Rakúsku preberáme zodpovednosť: za životné prostredie a klímu, za zdravie a spokojnosť našich zamestnancov, za blahobyt nášho tirolského domova. Uskutočnili sme niekoľko opatrení, ale to nestačí: stanovili sme si ďalšie ambiciózne ciele, aby sme pracovali ekologicky a zodpovedne.

Hovoríme nielen o udržateľnosti, žijeme touto zodpovednosťou - deň za dňom a celým srdcom.

© adler-lacke.com