„Kto nemá víziu, nevie si splniť veľké nádeje, ani uskutočniť veľké zámery." (Wilson)

Stabilita

ÍSŤ ĎALEJ CESTOU ÚSPECHU.   Hlásime sa k predstavám o podnikaní odrážajúcim náš spôsob myslenia a konania. Ísť úspešne ďalej má byť pre nás všetkých povzbudením a návodom. Všetci sme toho účastní. Čím lepšia je spolupráca, tým väčší je úspech. V dobrých časoch staviame základy pre budúcnosť.

Medzinárodná previazanosť

KORENE V TIROLSKU, VETVY V EURÓPE.   Ako nezávislý rakúsky rodinný podnik sme prítomní na európskych trhoch a v medzinárodnom obchode. Naši zákazníci sú stolári, subjekty z priemyslu výroby nábytku, okien, parkiet a drevených konštrukcií, špecializovaní predajcovia aj profesionálni užívatelia a domáci majstri.

Kvalita

LEPŠIE PRODUKTY, LEPŠIE SLUŽBY.   Pre našich zákazníkov vytvárame komplexné riešenia prostredníctvom kvalitných pokrokových a ekologických prostriedkov pre zušľachťovanie povrchu. Našu ponuku dopĺňajú rozsiahle školenia, poradenstvo a služby.

Produktivita

SILNÝ BYŤ, SILNÝ ZOSTAŤ.   Silnou prezentáciou na trhu s orientáciou na zákazníka a s inováciami významnými pre budúcnosť získavame podiely na trhu. Dôsledné rozvíjanie našich schopností v oblasti výskumu a vývoja, obstarávania, výroby, financií, marketingu, riadenia a organizácie nám zabezpečuje náskok.

Lojalita

SPOLOČNÝMI SILAMI.   U nás je stredobodom záujmu človek. Podporujeme osobnostný a profesionálny rozvoj, vytvárame dobrú, motivujúcu pracovnú atmosféru a spravodlivo odmeňujeme odvedené výkony. Od našich pracovníkov očakávame plné pracovné nasadenie. Základom tohto partnerstva sú spoločná práca, spoločné myslenie a poznanie, spoločná reč a spoločná zodpovednosť.

Serióznosť

PARTNER PRE ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.   Naše ciele v oblasti ochrany životného prostredia sledujeme s rovnakou dôslednosťou ako finančno-ekonomické, technické a sociálne ciele. S našimi obchodnými partnermi nás spája férové ​​partnerstvo. Udržujeme dlhodobé, solídne vzťahy. Kultúrne a všeobecne prospešné aktivity podporujeme prevažne v spolkovej krajine Tirolsko.

Kontinuita

PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ.   Trvalo udržateľnou orientáciou na výnosy zabezpečujeme dlhodobý rozvoj podniku a udržiavame dobrý základ vlastného kapitálu. Pri realizácii našich predstáv a cieľov zostávame vždy ekonomicky nezávislí. Prijímame túto výzvu a prispôsobujeme sa dynamickým zmenám v podnikateľskom prostredí.

© adler-lacke.com