Práve toto často potrebujete v každodennej rutinnej práci! Hodiny pokusov, experimentov, premýšľania mimo škatuľky a možno dokonca jeden alebo viac reštartov, až kým farba nie je tým, čo naši zákazníci od nej očakávajú a  potrebujú, aby aj oni mohli predviesť svoj najlepší výkon - to je pre nás samozrejmosťou. 

S FARBOU V KRVI

Prekonávať stanovené limity nás teší znova a znova. Takto pracujeme však nielen v laboratóriu a v aplikačnej technológii. Rovnako to platí aj pre zamestnancov vo výrobe, sklade a kancelárii. Aj tu platí, že je vždy na čom pracovať!

© adler-lacke.com